نظام نمره‌دهی

37
خورنا: رئیس اداره آموزش و پرورش خرمشهر با اشاره به پایان دادن به نظام نمره‌دهی گفت: به تجربه ثابت شده امتحان در خدمت یادگیری نیست و نابود کننده آموزش و پرورش است. مهدی رفیعی دهکردی صبح امروز در همایش «نقش مدرسه…