نظام مهندسی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان

خورنا/ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: تمام پل های قدیمی شهر اهواز باید از لحاظ سازه ای، هیدرولیک آب و شمع ها مورد بررسی قرار گیرد. مرادعلی واهبی در گفت و گو با خوزنیوز در رابطه با وضعیت پل های شهر اهواز اظهار داشت: اعتقاد من این است که باید برای تمام پروژه های عمرانی شهر یک واحد…
صرالله دهقان اظهار داشت:ما به وظیفه نظارتی خود بر این سازمان عمل می کنیم و هرجا انحرافی دیدیم تذکر شفاهی و کتبی می دهیم اگر توجهی نکردند به مراجع بالاتر منعکس می کنیم و الا هیچ دعوا و عنادی با کسی نداریم.   نصرالله دهقان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان…