نظام مهندسی کشاورزی

37
خورنا: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان گفت: اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی می‌توانند از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی این استان استفاده کنند. فتح‌الله آلبوعلی اظهار کرد: بر اساس آمار به دست آمده از بانک کشاورزی تاکنون 205 نفر از…