نظام مهندسی کشاورزی

خورنا: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان گفت: اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی می‌توانند از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی این استان استفاده کنند. فتح‌الله آلبوعلی اظهار کرد: بر اساس آمار به دست آمده از بانک کشاورزی تاکنون 205 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی شده‌اند. وی با بیان اینکه اعضای سازمان نظام مهندسی…