نظام مهندسی خوزستان

خورنا: معاون عمرانی استاندار خوزستان در زمینه عدم همکاری شهرداری با این سازمان گفت: شهرداری برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود به همه کاری از جمله فروختن زمین‌های غیرقانونی دست می‌زنند. محسن پویا در حاشیه دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از سازمان نظام مهندسی خوزستان که امشب انجام شد اظهار کرد: ابتدای انتخابات دوره جدید سازمان نظام مهندسی خوزستان…