نظام مهندسی خوزستان

37
خورنا: معاون عمرانی استاندار خوزستان در زمینه عدم همکاری شهرداری با این سازمان گفت: شهرداری برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود به همه کاری از جمله فروختن زمین‌های غیرقانونی دست می‌زنند. محسن پویا در حاشیه دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی…