نظام بانکداری ایران

خورنا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ناکارآیی سیستم مدیریت و خلأ ناشی از پول‌های شرکت‌ها و منابع اصلی و بزرگ ملی و محروم بودن بانک‌های استان از این منابع، مهم‌ترین مشکل بانک‌های استان هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند و…