نظافت عمومی

37
خورنا: مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان از برگزاری مراسم نمادین نظافت عمومی در سوم مهرماه پیش‌رو در سراسر استان خبر داد. حسن حائری عصر امروز در جلسه شورای سلامت استان خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار…