نظارت بر گودبرداری‌ها

37
خورنا: عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از شهرداری خواست که نظارت خود را بر گودبرداری‌ها و کیفیت ساخت و ساز شهر اهواز را بیشتر کند. مرادعلی واهبی اظهارکرد: برای گودبرداری‌ها در ساخت و سازهای اهواز باید…