نظارت بر مواد غذایی

خورنا: مدیر نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از برگزاری دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی در خوزستان خبر داد. سیمین فقهی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی به مدت دو روز برای کارشناسان حوزه غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی…