نصرالله حسونی‌بحرینی

خورنا: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از اضافه شدن 17 دستگاه دیالیز به حوزه کاری دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال گذشته و استفاده از آن‌ها در سال 93 خبر داد. نصرالله حسونی‌بحرینی اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته 17 دستگاه دیالیز جدید به مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان در بیمارستان‌های مختلف اضافه شد که…