نشست کمیته داوران جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان ˈ سلام

37
خورنا: پنجمین نشست کمیته داوران جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان ˈ سلام ˈ امروز دوشنبه طی نشستی درمرکزجهاد دانشگاهی این استان کار بررسی شاخص های ارزیابی انتخاب روابط عمومی های برتر را پایان داد. به گزارش…