نشست کارکنان فرمانداری اندیمشک با فرماندار

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:کارکنان فرمانداری در رسیدگی به مشکلات مردم باید تلاش وافر داشته و برای سایر دستگاهها الگو باشند. حمید رضا گودرزی روز سه شنبه در جمع کارکنان افزود:مردم باید با اطمینان خاطر و ابراز رضایت از اینجا خارج شوند و به نحو شایسته ای باید مشکلات آنها پیگیری گردد. وی با تشریح مشکلات عمده شهرستان گفت:تعامل،دوستی و…