نشست هماهنگی مشکلات کشاورزی اندیمشک

12

نشست هماهنگی مشکلات کشاورزی اندیمشک

خورنا : شب گذشته نشست هماهنگی رفع مشکلات احتمالی کمشاورزان در فرمانداری تشکیل شد. حمیدرضا گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست با تاکید بر خرید محصول کشاورزی در داخل شهر اندیمشک از کشاورزان ، بر ضرورت هماهنگی جدی در این…