نشست هماهنگی مشکلات کشاورزی اندیمشک

نشست هماهنگی مشکلات کشاورزی اندیمشک

خورنا : شب گذشته نشست هماهنگی رفع مشکلات احتمالی کمشاورزان در فرمانداری تشکیل شد. حمیدرضا گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست با تاکید بر خرید محصول کشاورزی در داخل شهر اندیمشک از کشاورزان ، بر ضرورت هماهنگی جدی در این زمینه تاکید کرد. وی گفت:مراکز خرید محصولات کشاورزی باید به نحو شایسته ای جوابگوی کشاورزان باشد. در این نشست در خصوص مسائل…