نشست های جداگانه فرماندار با مسوولین اندیمشک

12
خورنا : مهندس گودرزی فرماندار شهرستان در نشست های جداگانه با مسوولین ادارات شهرستان به بررسی مسائل و پروژه های سالجاری آنان پرداخت. گودرزی در این دیدارها به طور مفصل پروژه ها و طرح های پیشنهادی ادارات و رقم های…