نشست نوروزی فرماندار با تعدادی از عشایر

12

عشایر در دوران انقلاب حضوری مثبت داشته اند

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری حمید رضا گودرزی در دیدار نوروزی با جمعی از عشایر در محل فرمانداری افزود: این قشر همچنین در تولید و کمک به رونق اقتصاد کشور همواره نقش آفرین بوده است و باید…