نشست نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها در تحقق اهداف برنامه انسداد بی سوادی در اندیمشک

خورنا : معاون فرماندار اندیمشک گفت: تحقق اهداف عالیه آموزش و پرورش در گرو انسداد مبادی بی سوادی است و ما نباید در جامعه بی سواد تولید کنیم. امیر حمزه بزرگی در همایش نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها در تحقق اهداف برنامه انسداد بی سوادی در فرمانداری افزود: مبارزه جدی با بیسوادی…