نشست نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها در تحقق اهداف برنامه انسداد بی سوادی در اندیمشک