نشست مواد مخدر شهرستان با حضور فرماندار اندیمشک

12
خورنا : نشست مبارزه با مواد مخدر و بررسی راهکارهای آن با موضوع برنامه های هفته مواد مخدر در شهرستان تشکیل شد. در این نشست حمید رضا گودرزی فرماندار شهرستان به بیان اهمیت وظایف دستگاههای اجرایی و همکاری آنان با…