نشست مدیریت استراتژیک در محل فرمانداری اندیمشک برگزار شد