نشست فرماندار با جمعی از دستفروشان شهری

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک امروز در جلسه با حدود 70 نفر از دستفروشان شهری پای مشکلات آنان نشست. حمید رضا گودرزی در این نشست به مشکلات،خواسته ها و نیازهای دستفروشان شهری گوش داده و قول مساعد برای ساماندهی و حل مشکلات آنان داد.