نشست شورای سلامت اندیمشک

خورنا : نشست شورای سلامت در محل فرمانداری تشکیل شد. در این نشست فرماندار اندیمشک بر ضرورت توجه جدی به سلامت مردم تاکید کرد و گفت:سلامت و امنیت دو مقوله بسیار مهم در همه جوامع هستند که اساس تمام رفتارهای اجتماعی،سیاسی و …. را تشکیل می دهند. حمید رضا گودرزی افزود: کوتاهی هیچ مدیری در امر سلامت شهروندان پذیرفتنی نیست. دکتر مجیدی…