نشست شورای اشغال اندیمشک تشکیل شد

خورنا: نشست شورای اشتغال شهرستان اندیمشک با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد. فرماندار شهرستان اندیمشک در این جلسه خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی بیکاران شهرستان شد. حمید رضا گودرزی افزود:برای برنامه ریزی بیشتر در راستای رفع معضل بیکاری شهرستان اندیمشک باید این بانک اطلاعاتی بوسیله همه دستگاههای اجرایی شهرستان جمع آوری گردد. وی افزود:برای رفع بیکاری باید بخش های مهمی مثل کشاورزی…