نشست شورای اداری اندیمشک برگزار شد

12
خورنا : نشست شورای اداری شهرستان اندیمشک به ریاست مهندس گودرزی فرماندار و سردار دارایی نماینده و مدیران دستگاهها و ادارات شهرستان برگزار شد. در این جلسه فرماندار از حضور حماسی شهروندان در خلق افتخاری ماندگار گفت:مردم با حضور خود…