نشست شهرداران اندیمشک با مدیر کل دفتر فنی استانداری خوزستان برگزار شد