نشست زمین در اهواز

خورنا: چندی پیش نیز آسفالت اتوبان پاسداران اهواز در نزدیکی پل راه بند عامری نشست کرده بود. بر اثر این نشست خیابان نهج البلاغه جنب پل راه بند اهواز صبح یکشنبه دو هفته مسدود شد. پس از نشست‌های مکرر آسفالت در مناطق سه راه فرودگاه، چهارشیر و دروازه شهرستان اهواز، این‌بار نشست‌ها به جلوتر رفته و…