نشست رفع مشکلات بیمه ای کشاورزان اندیمشکی

خورنا : نشست رفع مشکلات بانکی کشاورزان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی اندیمشک در فرمانداری به ریاست معاون فرماندار تشکیل شد.در این نشست امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار بر ضرورت حمایت از کشاورزان برای ادامه کار و انگیزه فعالیت تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد با…