نشست راهبردي كاركنان و فعالان صنعت نفت در ماهشهر.

خورنا: اولين نشست راهبردي كاركنان و فعالان صنعت نفت در ماهشهر برگزار شد. به گزارش خبرنگار خورنا از ماهشهر، اولین نشست راهبردی کارکنان و فعالان صنعت نفت در روز دوشنبه با حضور جمعي از فعالان و متخصصان صنايع نفت، گاز و پتروشيمي شاغل در استان خوزستان در شهرك بعثت شهرستان بندرماهشهر…