نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی

37
خورنا: مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: تا پایان سال جاری امکان پرداخت غیرحضوری(اینترنتی) حق بیمه کارفرمایان در همه شعب فعال استان خوزستان فراهم می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا ، ˈعلی ترکاشوندˈ در نشست خبری با خبرنگاران…