نشست توسعه فضای سبز شهرستان اندیمشک تشکیل شد

خورنا : نشست توسعه فضای سبز اندیمشک با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری تشکیل شد. در این نشست حمید رضا گودرزی فرماندار شهرستان بر توسعه فضای سبز و نگهداری از این فضاها تاکید کرد. بررسی فضای سبز حومه شهرک های صنعتی و شهر محور این جلسه بود.