نشست بررسی وضعیت خرید محصول گندم از کشاورزان اندیمشکی

خورنا : فرماندار اندیمشک گفت:کشاورزان شهرستان محصول تولیدی خود را باید به مراکز اعلام شده در سطح شهرستان بفروشند. مهندس حمید رضا گودرزی روز یک شنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی خرید محصول گندم از کشاورزان افزود: : 87 هزار تن گندم آبی و دیم از سطح مزارع شهرستان اندیمشک برداشت خواهد شد و مراکز خرید گندم نیز در…