نشست بررسی موضوع کارکنان معدن چناره اندیمشک

خورنا : فرماندار اندیمشک در نشست با برخی نمایندگان کارکنان شرکت معدن چناره ، مشکلات آنان را بررسی کرد. مهندس گودرزی همچنین در نشست با مدیر شرکت معدن چناره بر رفع مسائل پیش آمده در این شرکت تاکید کرد. شرکت معدن چناره به علت آلودگی زیست محیطی در هفته گذشته توسط مقامات قضایی شهرستان اندیمشک تعطیل شده است.