نشست بررسی مشکلات عشایر جنوب غرب کشور در اندیمشک

خورنا : نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر با حضور مدیران کل امور عشایر خوزستان،لرستان و همدان در محل فرمانداری اندیمشک  برگزار شد. مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت:جمعیت عشایر استان خوزستان افزون بر ۲۳ هزار خانوار است .علی رحم کریمی  افزود:علیرغم جمعیت اندک عشایر ، بیش از دو میلیون راس دام این عشایر سبب تولید بیست درصد گوشت قرمز…