نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان در اندیمشک