نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان در اندیمشک

خورنا : نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان و جمع آوری قلیان سراها در فرمانداری تشکیل شد. معاون فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی و سازنده به منظور بسترسازی برای جلوگیری از گرایش مصرف قلیان تاکید کرد. امیر حمزه بزرگی گفت:استفاده از برنامه های فرهنگی و آموزشی برای آشنایی شهروندان و جوانان با مضرات قلیان…