نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان در اندیمشک

12
خورنا : نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان و جمع آوری قلیان سراها در فرمانداری تشکیل شد. معاون فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی و سازنده به منظور بسترسازی برای جلوگیری از گرایش مصرف…