نشریه

خورنا -اولین شماره نشریه صدای دانشجو کاری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر منتشر و در اختیار دانشجویان این واحد دانشگاهی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، مهدی قنواتی مسئول بخش نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر با اعلام این خبر اظهار کرد: «نشریه صدای دانشجو با همّت تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد…