نشان دادن ایرانیان بی حجاب بازی ایران ایتالیا

خورنا: در چند هفته اخیر، صداوسیما عملکرد محیرالعقول، منفجرالانظار و متحول الاحوالی داشته که موجب حظ‌العین مردم و محظوظ شدن جوانان گردیده است. (ما از این ترکیبات عربی زیاد بلدیم، اگر می خواهید، در متن‌هایمان بیشترش کنیم تا جگرتان حال بیاید.) چه کسی تصور می‌کرد صداوسیما با وسعت نظر تمام، تصویر و…