نرگس‌زار بهبهان

خورنا: اواخر زمستان به نوعی اوج گردشگری خوزستان است، نرگس‌زار بهبهان با داشتن شرایط منحصر به فرد بهترین مامن گردشگران خوزستان است که در سال‌جاری شرایط این جاذبه قدری متفاوت است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، همیشه با شنیدن جاذبه گردشگری به یاد خانه‌های قدیمی و آثار تاریخی با قدمت بیش از 200 سال می‌افتیم که توریست را…