نرمش قهرمانانه

37
خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به جمله نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری گفت: گروه مذاکره‌کننده ایرانی با هوشیاری عمل کرده‌اند و به رسمیت شناخته‌شدن حق غنی‌سازی حاصل مقاومت چندساله ملت ایران است. سیدراضی نوری اظهار کرد: بر…
37
خورنا: كتابي داريم به اسم كليله و دمنه، حداقل دو هزار سال پيشنه دارد، پند و اندرز و شيوه درست زيستن به زبان حيوانات است، در بخش شير و گرگ آن داستاني دارد كه خلاصه‌اش اين است، در…