نرخ قیمت دلار 29 مهرماه 92

خورنا: در ادامه روند کاهش گام به گام و تدریجی نرخ دلار در بازار آزاد، دیروز این نرخ ۱۵ تومان دیگر کاهش یافت تا قیمت دلار بار دیگر وارد کانال دو هزار تومانی شود. این امر همچنین کاهش قیمت انواع مسکوکات را نیز به دنبال داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نرخ دلار آمریکا…