نرخ طلا 23 تیرماه 92

37
خورنا: ارزش طلا در ایران نسبت به روز گذشته روند متفاوتی به خود گرفت. به گزارش ایسنا، ارزش طلا نسبت به روز گذشته تنها یکبار دچار تغییر روند شد که از حالت صعودی به…