نرخ زولبیا بامیه

37
خورنا: رئیس اتحادیه قنادان شیراز گفت: نرخ زولبیا و بامیه درجه یک هفت هزار و درجه دو شش هزار و500 تومان تعیین شد. به گزارش مهر، محمدخلیل ترابی عنوان کرد: این نرخ به صورت…