نرخ تورم واقعی در ایران

خورنا: دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا با همکاری یک اتاق فکر اقتصادی این کشور فهرستی ارائه کرده از کشورهایی که “ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و آمار نرخ تورم‌شان واقعی نیست”. نام ایران – گزارشی که بر اساس  4 سال اخیر تنظیم شده – در این فهرست قرار دارد.