نرخ اجاره بها در خوزستان

در برخی از نقاط استان خوزستان نیز سایر استان‌ها کشور، نرخ اجاره بها از نرخ تورم عبور کرده است. به گزارش خورنا از خوزستان،  مسکن از دیرباز یکی از نیازهای اصلی بشر بوده و امروز نیز با توجه به رشد جمعیت و تجمع انسان‌ها در شهرها و به ویژه کلانشهرها، تهیه مسکن به یکی از دغدغه‌های…