نخل

خورنا ‘ محمد درویش’ شامگاه دوشنبه در نشست اداره کل محیط زیست خوزستان با سازمان های مردم نهاد و اصحاب رسانه در محل این اداره کل اظهار داشت: محیط زیست خوزستان دچار بحران های جدی شده است که از آن…