نخلستان

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور بیان کرد

خورنا/ رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور با اشاره به موضوع انتقال آب کارون تاکید کرد: خوزستان یک قطره آب برای انتقال ندارد. مسعود اسدی در نشست خبری با بیان اینکه نخلستان‌های آبادان و خرمشهر در دو سال آینده به دلیل شوری آب و نبود آب شیرین برای همیشه خشک خواهند شد گفت: بسیاری از اراضی کشاورزی ایران در حال نشست…
خورنا: قصه تلخ خشکسالی، گرد و غبار و شوری آب چند سالی ا‌ست که نخلستان‌های خوزستان را به نابودی کشانده است. به گزارش خورنا؛ استان خوزستان از دیرباز با برخورداری از رودخانه‌های بزرگ و پرآبی چون کارون مهد کشاورزی در کشور بوده است و کشاورزان بسیاری را پرورش داده است. بسیاری از مردم پیش از…