نخلستان

نخلستان

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور بیان کرد

خورنا/ رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور با اشاره به موضوع انتقال آب کارون تاکید کرد: خوزستان یک قطره آب برای انتقال ندارد. مسعود اسدی در…