نخست وزیر عراق

خورنا/ نخست وزیر عراق وارد تهران شد و مورد استقبال امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت. حیدرالعبادی را در این سفر یک تیم اقتصادی متشکل از وزیران نفت ، برق ، تجارت و منابع آبی همراهی می‌کند. بررسی راهکارهای عمران عراق و مبارزه با داعش از محورهای رایزنی نخست وزیر عراق با مقامات کشورمان است. هدف از سفر…