نخست وزیری ولایتی

خورنا: پس از شهادت مرحوم رجایی و باهنر؛ حضرت آیت الله خامنه ای با رای قاطع و گسترده مردم به عنوان رییس جمهور انتخاب شدند و پس از آن دکتر علی اکبر ولایتی را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورا معرفی کردند. آیت الله خامنه ای در روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه مورخ 29/ 7/1360 یادداشتی…