نخستین یادواره در مراسم یادواره شهید دانشجوی مدافع حرم احمد الیاسی حاجیوند