نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

37
خورنا:  حمید دریسˈ روز یکشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی نفت درمحل سالن همایش شهرک نفت…