نخستین نمایشگاه صنایع غذایی

خورنا: مدیر عامل منطقه آزاد اروند از سرمایه داران داخلی و خارجی خواست تا با سرمایه گذاری دراین منطقه از امتیازات ویژه آن بهره مند شوند. به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل منطقه آزاد اروند صبح امروز در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه صنایع غذایی در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند که همزمان با ایام الله…