نخستین مدیر زن شبکه بهداشت و درمان شهرهای تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

خورنا – صبح امروز در تالار گلهای شهرستان اندیمشک دکتر سیما جمشیدی بعنوان رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان اندیمشک معرفی شد. بر اساس این گزارش، سیما جمشیدی نخستین مدیر زن شبکه بهداشت و درمان شهرهای تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و شهرستان اندیمشک است. بیش از این احمد مجیدی و به مدت ۴ سال رئیس شبکه…