نخستین عملیات نظامی ایران در هشت سال دفاع مقدس

به مناسبت شش مهر ۱۳۵۹

خورنا – به گزارش خبرگزاری تسنیم از اندیمشک، پل فلزی نادری که به جسر نادری، پل کرخه، پای پل و پل سرخه نادری نیز معروف است در کیلومتر ۲۰ جاده اندیمشک دهلران و در شمال آبادی سرخه نادری…