نخستین جلسه شورای اداری

37
خورنا: سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: رسانه‌ها باید به خوبی تأثیر و فایده انصراف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه‌ها را به خوبی برای مردم تببین و تشریح کنند. منصور قمر ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری منصور قمراین شهرستان…