نخستین جلسه شورای اداری

خورنا: سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: رسانه‌ها باید به خوبی تأثیر و فایده انصراف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه‌ها را به خوبی برای مردم تببین و تشریح کنند. منصور قمر ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری منصور قمراین شهرستان در سال جدید، اظهار داشت: امسال با توجه به وجود امکانات و منابع طبیعی و همچنین چشم‌انداز و جاذبه‌های دریایی…